Rozmazané tmavé pozadí kanceláře
facebook logo linkedin logo instagram logo

Với những kinh nghiệm lâu năm trong việc quản lý những dự án lớn như nhà máy sản xuất Lego Kladno, tái thiết ga tàu điện ngầm Jinonice và các tòa nhà lớn như Myslbek, River garden, Milenium Plaza, chúng tôi hoàn toàn tin rằng sẽ quản lý dự án của bạn một cách tốt nhất.

Hãy cho nhau một cuộc hẹn, để bạn biết nhiều hơn về cách làm việc của chúng tôi. Chúng tôi chạy mọi triển khai trong phần mềm hiện đại, nơi bạn có thể kiểm tra thi công trực tuyến [online], bao gồm nhật ký xây dựng.

Chúng tôi xây sửa mọi công trình theo mong muốn của khách hàng, ghi chép trong phần mềm Kienware được chúng tôi tự phát triển. Kienware sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quát về tình trạng thi công của dự án. Là một nhà đầu tư, bạn sẽ thấy từng giai đoạn hoàn thành và nhật ký xây dựng trực tuyến.

Phần mềm của chúng tôi bao gồm:

  • Tạo ra bản tóm tắt kinh tế của tháng

  • Danh sách công nhân

  • Danh sách công trình

  • Danh sách vật liệu đã sử dụng

  • Tạo hồ sơ vào nhật ký xây dựng

  • Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch

  • Chúng ta không đi cùng với cách mạng, chúng ta đến với sự tiến hóa.

Kienware ukázka

Chúng tôi làm việc với phần mềm hiện đại - kienware.com

SCROLL